Favrskov Socialforvaltning

Helene Gildebro
, Kvalitets- og Udviklingskonsulent, Handicap og psykiatri i Favrskov Kommune

Vi har valgt MyMedCards, fordi vi har set det i anvendelse, som en velfungerende løsning på vores ældreområde. Vores udfordring er, at instrukser, procedurer og retningslinjer findes mange forskellige steder og i mange versioner, fordi de er udarbejdet lokalt. Vi tænker derfor, at MyMedCards kan være med til at understøtte både en ensretning af instrukser, procedurer og retningslinjer, men også øge tilgængeligheden for den enkelte medarbejder. Det kan derudover også understøtte behovet for fælles instrukser mellem ældre- og socialområdet, og dermed give grundlag for et endnu bedre samarbejde.
MyMedCards bruges af personalet som opslagsværk. Mange instrukser, procedurer og retningslinjer findes kun frem, når en situation, der sjældent sker opstår, og her skal det være nemt at finde og overskue, og det tilbyder appen.

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards PRO? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.