FRA VIDENSKAB TIL IMPLEMENTERING – HVORLANGT ER DER EGENTLIG?

I denne uge har Ugeskriftet publiceret en artikel om en problemstilling, som er en af dem vi i MyMedCards gerne vil være med til at hjælpe med at løse.

Nemlig:

 

Hvordan sikrer vi, at god evidensbaseret viden bliver implementeret i praksis?

Forskning viser, at evidensbaseret videnskab i gennemsnit er 17 år om at blive implementeret i den kliniske praksis (1) og kun ca. 14 % når klinikken (2).

Et eksempel på dette skriver de om i Ugeskriftet:

“Den traditionelle forsknings formål er at skabe ny viden. F.eks. fandt man i 1972, at kortikosteroider reducerer morbiditet og mortalitet i forbindelse med præterme fødsler. Forbedringsvidenskaben kan omsætte denne viden til klinisk praksis. Det er dét værktøj, vi skal finde frem, når vi vil ændre på det faktum, at kun 52% af verdens kvinder i præterm fødsel faktisk modtager denne behandling.”

 

Hvad er så årsagen til at det går så langsomt?

Der er selvfølgelig mange faktorer der gør, at forskning, som der ovenikøbet er brugt uendeligt lang tid på, ikke når at blive en del af sundhedspersonalets arbejdsdag. Nogle af disse er:

  • Sundhedspersonalet har ikke tid til at holde sig opdateret på den store mængde af information og viden der hver dag produceres
  • Vi er pr. definition vanemennesker, hvilket vil sige, at vi hurtigt får rutiner og derfor har vi svært ved at afvige fra disse
  • Ændring af vaner tager lang tid og kræver ofte nogle af følgende processer forud for ibrugtagen: teori, undervisning, aktiv afprøvning før man tør eller husker på de nye retningslinjer

 

Men hvad kan man gøre inden for sundhedssektoreren?

Igen findes der mange teorier om, hvordan man kan optimere nogle af ovenstående punkter. Men MOTIVATION må være en af de største faktorer. Hvis man ikke motiveret til at ændre vaner eller lære nyt, så når det heller ikke ud i praksis.

Dertil kommer at viden skal være TILGÆNGELIG, hvilket er her MyMedCards vil hjælpe.

Vi har over 500 sundhedsfaglige informationer.

  • Alle vores informationer er helt korte og beskriver netop de vigtigste pointer, så du hurtigt kan opnå et overblik
  • De er let tilgængeligt uanset hvor du befinder dig – offline, bedside, privat hos en borger mv.
  • Vi har samarbejde med over 15 forskellige selskaber og andre vigtige aktører, som genererer  ny viden. Alle deres nyeste informationer bliver opdateret løbende i app’en og erstatter de gamle versioner.
  • Vi opdaterer dig, såfremt ny spændende viden kommer til via nyhedsbreve, sociale medier mv.
  • Vi giver alle mulighed for at få deres viden publiceret i vores app, så alle vores brugere kan få gavn af det.

 

Har du videnskab du vil have ud til vores brugere, så kontakt os

 

Kilde:

(1) Westfall JM, Mold J, Fagnan L. Practice-based research – “Blue Highways” on the NIH roadmap. JAMA 2007;297:403-6.

(2) Balas E, Boren SA. Managing clinical knowledge for health care improvement. Yearbook of Medical Informatics 2000: Patient-Centered Systems. Stuttgart, Germany: Schattauer Verlagsgesellschaft mbH, 2000.

Tilbage

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards PRO? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.