Øget kvalitet

MyMedCards øger kvaliteten af tilgængeligt sundhedsfaglig information, således har sundhedspersonalet den nyeste og mest troværdige viden lige ved hånden, som kan medvirke til at forhindre fejl og utilsigtede hændelser.

Læs mere

Øget tilgængelighed

MyMedCards øger tilgængelighed af relevant sundhedsfaglig information, da det sikre kortest mulige vej fra nye viden til implementering i praksis.

Læs mere

Øget tryghed og patientomsorg

MyMedCards øger tryghed og patientomsorg, da personalet kan føle sig mere trygge med den kvalitetsrige viden, således at personalet kan bevare fokus på deres kerneopgave – nemlig borgerne og patienterne.

Læs mere

Økonomiske besparelser

MyMedCards giver økonomiske besparelser, da vi eliminerer forbruget af papirer, udprint og laminering og samtidig reducerer tiden brugt på informationssøgning.

Læs mere

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.