MyMedCards PRO

MyMedCards PRO er en app-baseret løsning, der har til formål at højne kvaliteten og øge tilgængeligheden af faglig information til sundhedspersonalet. Løsningen henvender sig til læger, sygeplejersker, SOSUer, SOSAer og andre faggrupper med berøring til klinikken. Derfor er løsningen testet og videreudviklet i tæt samarbejde med personalet i både regionalt og kommunalt regi. Nedenfor kan du trykke dig videre til en mere dybdegående forklaring baseret på om de er fra kommunalt eller regionalt regi. Hvis du er fra andre sektorer, hører vi også gerne fra dig.

MyMedCards til regioner

Har jeres region, hospital eller afdeling også kittelkort, lommekort, actioncards og generelt svær adgang til sundhedsfaglige instrukser? Så har vi løsningen til jer, således at medarbejderne har de bedste forudsætninger for at handle korrekt og effektivt.

MyMedCards til kommuner

Har I også utallige af uopdaterede ringbind, opslagstavler og lommekort? Så har vi løsningen som kan understøtte jeres medarbejderne i at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt med de rigtige informationer?

MyMedCards FREE

Over 7000 har allerede downloadet denne gratis app. Den indeholder over 500 sundhedsfaglige informationer opdelt på over 50 specialeinddelte kategorier.

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.