MyMedCards PRO til kommunerne

MyMedCards PRO giver mulighed for at levere alle praktiske og faglige informationer til sundhedspersonalet – lokale såvel som nationale – via egen specialtilrettede version af MyMedCards PRO app’en. Informationerne i app’en opdateres og vedligeholdes med få klik og holder således altid personalet up-to-date. Relevant viden samles ét sted, og personalet kan koncentrere sig om kerneopgaven – borgerne.

Læs mere om vores nuværende kunder

Hvorfor MyMedCards?

Processen for opdatering af viden er generelt meget besværlig, tidskrævende og involverer mange faggrupper. Det gør, at der er meget langt fra ny viden kommer til, før dette implementeres i praksis. Det kan MyMedCards hjælpe med.

Jeres app - Jeres indhold

Hos MyMedCards er brugeren i centrum. App’en er tilpasset sundhedspersonalets arbejdsgange og behov via løbende inddragelse af vores brugere i vores udviklingsprocesser. Det er vigtigt for os at sikre, at vi udvikler det rigtige, som skaber værdi i brugerens dagligdag.

Vores løsning er fleksibel, så vi kan tilpasse app’en til netop jeres arbejdsgange.

Icon

Målrettet indhold til specifikke faggrupper

Icon

Opdater indhold i løbet af sekunder

Icon

Link direkte til relevante kilder

Icon

Følg og optimer med analysesystem

Icon

Tilgå alt indhold offline

Læs mere om MyMedCards PRO funktionaliteter

Hvilke informationer anvendes MyMedCards til?

Med MyMedCards PRO bestemmer du selv, hvilke informationer app’en skal indeholde samt, hvilke faggrupper og arbejdsområder, der skal have adgang til det. Således målrettes indholdet til den specifikke medarbejder.

Indholdet håndteres via et intuitivt og brugervenligt CMS (Content Management System). Således kan man i løbet af få sekunder opdatere hele sit personale på én gang. Dette giver rig mulighed for at udvikle app’en og dets indhold i den retning, som du og dine medarbejdere har behov for.

Nedenfor er listet de hyppigste informationer som MyMedCards PRO anvendes til.

  • Kommunens specifikke informationer og instrukser
  • Actioncards
  • Nyttige tabeller og flowcharts
  • Lokale og eksterne telefonnumre (mulighed for at ringe direkte)
  • Vagtskemaer
  • Introduktion af nye medarbejdere
  • Studenterundervisning
  • Mødeinformationer

Gevinster ved MyMedCards PRO

MyMedCards PRO sikrer, at de informationer, som er tilgængelige for sundhedspersonalet er kvalitetssikret og opdateret. Det betyder, at personalet får den korteste vej til ny viden og dermed også korteste vej til anvendelsen af denne i praksis.

Løsningen er nem at anvende både for administrativt personale og sundhedsmedarbejderne, og det giver på kort tid synlige gevinster.

Icon

Øger kvaliteten - nyeste og mest troværdige viden lige ved hånden

Icon

Øger tilgængelighed - sikrer den kortest mulige vej fra ny viden til implementering i praksis.

Icon

Frigør tid og penge - eliminerer forbruget af papir, udprint og laminering og reducerer tiden på informationssøgning.

Icon

Øger patientsikkerhed og -omsorg - kan føle sig mere trygge med den kvalitetsrige viden

Kontakt os for at høre mere

Har du lyst til at høre mere om, hvordan MyMedCards PRO kan anvendes i din region?

Kontakt os med det samme via første link forneden, til en uforpligtende samtale eller udfyld formularen i link nr. 2, hvor vi henvender os til dig.

Direkte kontaktKontakt formular

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards PRO? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.