Øget patientsikkerhed og -omsorg

MyMedCards PRO understøtter sundhedspersonalets varierende og skiftende arbejdsgange, hvilket gør at de kan koncentrere sig om deres kerneopgave – nemlig patienterne og borgerne. I det følgende vil vi uddybe disse effekter samt inkluderer vores testresultater. Desuden gør vi meget ud af at vores kunder faktisk også opnår disse gevinster, hvorfor vi blandt andet har udviklet et implementeringsforløb som alle kunder gennemgår.

Læs mere om implementeringsforløbet her

Fokus på kerneopgaven

Vores test af MyMedCards PRO, viste at 87 % af klinikerne mente, at app’en indeholdte de informationer de havde brug for i deres hverdag. Siden hen er MyMedCards selvfølgelig blevet udbygget med de mangler som klinikerne udtrykte. Det vidner om, at størstedelen mener, at app’en dækker deres informationsbehov efter kort tidsanvendelse. Med andre ord, indholdet skabes løbende ud fra behov og videngenerering, således at indholdet altid er anvendelig og relevant for personalet.

Læs mere om hvilke funktioner der støtter op om dette

Understøtter korrekt klinisk beslutningstagning

MyMedCards PRO har til formål at levere netop den information som sundhedspersonalet har behov for. MyMedCards indeholder dermed kun de mest essentielle information såsom relevante tabeller, oversigter, actioncards. App’en indeholder ikke længere forklaringer om sygdomme, årsager mv. som vi derimod henviser til. MyMedCards giver sundhedspersonalet adgang til relevante, pædagogiske og let tilgængelige informationer, kan vi være med til at give personalet de bedste forudsætninger for at handle korrekt og effekt ved understøtte klinisk beslutningstagning. Derved kan MyMedCards være medvirkende til en reduktion i utilsigtede hændelser. Vores test viste at halvdelen af lægerne mente at app’en potentielt kan forhindre utilsigtede hændelser.

Øget selvsikkerhed og uafhængighed for personalet

MyMedCards giver adgang til opdateret information i en app, hvilket gør at de altid har adgang til essentielt sundhedsfaglig viden lige ved hånden. Det gør at sundhedspersonalet i tvivls situationer, har adgang til hurtigt at finde de korrekte informationer, hvorved de kan træffe velovervejede beslutninger på selvstændig og selvsikker vis.

Kontakt os for at høre hvordan løsningen kan hjælpe jer

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.