Region Nordjylland

Region Nordjylland har fået deres egen MyMedCards PRO app med deres indhold. App’en er blevet tilpasset til deres design, faggrupper mv. Desuden har regionen og dens klinikere været en tæt samarbejdspartner i udviklingen af MyMedCards PRO. Læs mere om deres udtalelser og erfaringer nedenfor.

Læs mere om MyMedCards PRO

Understøtter arbejdsgange

Det er vigtigt, at MyMedCards kan indgå med de andre systemer og arbejdsgange hos klinikerne i regionen og på hospitalerne. Derfor kan man via simple snitfalder linke til fx regionens dokumentsamlingssystem kaldet PRI. Således sikrer man, at de ting, som allerede vedligeholdelse et sted forbliver der, men bliver bragt frem via MyMedCards.

Brugere udtaler sig

Uddannelseskoordinerende overlæge
Aalborg Universitetshospital

"Jeg tror på, at det er vejen frem at bruge den funktionalitet som moderne IT understøtter – ikke mindst indenfor lægers uddannelse. Lægerne arbejder mange steder – tæt på patienterne – og sjældent i længere tid ved en fast computer. MyMedCards app'en vil være en god App at have adgang til. Den er meget fleksibel og kan indeholde et flertal af de ting, som lægerne fylder deres kittellommer med, herunder også link til uddannelsesredskaber. Den kan tilpasses den enkelte læges behov, hvilket øger sandsynligheden for brug. "

Tobias Westh Clemmesen
Team- og Projektkoordinator hos service og logistikafdeling på Aalborg Universitetshospital

“Vi har stor glæde af jeres app. Det har sikret en ensartethed, som vi tidligere kun i mindre grad havde adgang til via en pc.

Vi har opdelt det på den måde, at man som portør logger på den matrikel, hvor man arbejder... Det gør det lettere at gennemskue – særligt for de kolleger, som dækker flere matrikler.

Vi har nu ét sted, hvor vi hele tiden kan henvise til, og på den måde har vi kunnet undgå mange misforståelser!

Det har også givet os et øget fokus på at beskrive og udarbejde alle disse informationer – vi får beskrevet mere og mere, og vi får på den måde kvalitetssikret vores arbejde meget mere end tidligere."

Gevinsterne realiseres hurtigt

I MyMedCards går vi meget op i, at vores kunder opnå de ønskede og fremsatte gevinster. Derfor holder vi løbende øje med det data, der genereres omkring brugen af app’en, samt har løbende kontakt med vores brugere.
Hvert kvartal modtager vores kunder et ark med status omkring deres løsning, hvorpå der også fremgår forslag til forbedringer. Dette er med til at både ambassadører, samt ledelsen kan følge løsningens udvikling, og have fokus på dets utallige muligheder og udviklingspotentiale.

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards PRO? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.