Ansvarsfraskrivelse

MyMedCards PRO brugere

MyMedCards (herefter ”MMC”) fraskriver sig ansvar for enhver brug af MMC services (herefter ”servicen”) som følger:

 

Brugeren accepterer ansvarsfraskrivelsen ved at anvende Servicen. Hvis ansvarsbegrænsningerne ikke kan accepteres, må Servicen ikke anvendes.

 

MMC giver brugeren adgang til indhold samt håndtering af denne med henblik på, at udvalgte brugere selv kan uploade indhold og/eller bruge indhold fra MMC’s vidensdatabase(”MyCrowd”).

 

MMC er ikke ansvarlig for indholdet, og alt indholdet er udelukkende vejledende, og kan aldrig erstatte den professionelle rådgivning og behandling fra en læge eller anden fagperson. Gældende regionale instrukser går forud for Servicens indhold, og Servicen må ikke anvendes som eneste grundlag for beslutningstagning.

 

Servicen stilles til rådighed som den er (’as is’) for brugere, der selv leverer eller endeligt godkender indholdet til Servicen. MMC giver ingen garantier for indholdet, og kan ikke gøres ansvarlig for (i) fejl i indholdet og/eller Servicen, samt (ii) brugerens helt eller delvise fejlagtige anvendelse af Servicen og/eller indholdet.

 

MMC er ikke ansvarlig for driftsudfald, manglende tilgængelighed, programmeringsfejl, udeladelser, manglende eller mangelfulde opdateringer mv. samt følger deraf.

 

MMC er ikke ansvarlig for om tredjemand har rettigheder til indholdet.

 

MMC er hverken ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af data.

 

MMC fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar.

 

MMC’s ansvar er under alle omstændigheder begrænset til vederlaget for den pågældende periode, hvor en ansvarspådragende skade er sket.

—o0o—