Formål med denne datapolitik

Denne datapolitik regulerer de data der opsamles i MyMedCards (MMC) app’en.

MMC er en app, der giver brugerne adgang til selv at arbejde med relevant sundhedsfaglig information, herunder kittelkort.

MyMedCards App’en ejes og udbydes af MyMedCards ApS, cvr-nr. 38376691. MyMedCards ApS er stiftet i marts 2015. Yderligere oplysninger kan ses på www.mymedcards.dk.

Funktionaliteten i MMC

Funktionaliteten i MMC er tænkt til gøre brugen af sundhedsfaglig information, herunder kittelkort digitalt.

Brugerne kan enten selv uploade deres egne informationer, herunder kittelkort eller hente information, herunder kittelkort fra de databaser som MMC giver adgang til.

Formålet med MMC er ikke at indsamle patientdata eller behandlingsdata om konkrete patienter.

Der indsamles alene data med det formål at drive MMC, herunder at udbyde nye services i eller i forbindelse med MMC, herunder services som udbydes/leveres af tredjemand.

Dataansvarlig og databehandler

MyMedCards er dataansvarlige i forhold til de informationer som den enkelte bruger skal oprette sig med. Det drejer sig om følgende oplysninger:

  • Mail adresse
  • Selvvalgt brugernavn
  • Navn
  • Arbejdsgiver
  • Arbejdsområde
  • Faggruppe

MyMedCards er endvidere dataansvarlig for de brugerinformationer som opsamles om den enkelte brugers brug af indholdet i MMC

Brugerinformationerne bruger MyMedCards til at udsende målrettede push beskeder, e-mails, forbedre funktionaliteten i App’en, stille ydelser til rådighed for brugerne og til statistiske forhold.

Brugerinformationerne videregives kun til en brugers arbejdsgiver i anonymiseret form, med mindre brugeren har givet sit udtrykkelige forudgående samtykke til videregivelsen.

Datasikkerhed

MMC er i søgt indrettet, så den overholder Bekendtgørelse nr. 528 af 25. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for det offentlige eller de bestemmelser der måtte træde i stedet for.

MyMedCards’ adgang til andre data i MMC databasen sker kun, hvis driftsmæssige årsager nødvendiggør adgang. Enhver adgang skal jf. de interne retningslinjer rapporteres til ledelsen. Ledelsen påser, at alle interne regler og procedurer omkring adgang til data overholdes.

MyMedCards anvender et anerkendt hostingcenter til at drive MMC databasen.

MyMedCards har indgået de nødvendige aftaler med hostingcenteret, så alle lovkrav kan opfyldes, herunder krav til sikkerhed, såvel den fysiske som den it-mæssige.

MyMedCards får regelmæssigt taget backup af alle data. Den dataansvarliges adgang til backuppen sker i henhold til aftalen om backup.

Data i MMC

MMC databasen er ikke godkendt til opbevaring af følsomme personhenførbare oplysninger.

Der er Arbejdsgiveren/brugerne, der selv skal foretage en vurdering af, om man ønsker andre data indlagt og anvendt i MMC, herunder om indsamlingen af disse data overholder god dataskik og om man må bruge MMC databasen til opbevaring af disse data.

Indsigt og samtykke

Ved at oprette en profil i MMC samtykker brugeren til denne datapolitik og den heri anførte brug af brugerens data.

Brugere af MMC kan til enhver tid via App’en se, hvilke data der opbevares under deres adgang. Brugere kan selv rette i data’ene hvis der er behov herfor.

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.