Persondatapolitik

 

Formål med denne datapolitik

Denne datapolitik regulerer de data der opsamles i MyMedCards (MMC) app’en.

MMC er en service, der giver brugerne adgang til selv at arbejde med relevant sundhedsfaglig information.

MyMedCards ejes og udbydes af MyMedCards ApS, cvr-nr. 38376691. MyMedCards ApS er stiftet i marts 2015. Yderligere oplysninger kan ses på www.mymedcards.dk.

Funktionaliteten i MMC

Funktionaliteten i MMC er tænkt til at gøre brugen af sundhedsfaglig information digitalt.

Brugerne kan enten selv uploade deres egne informationer (kun PRO brugere) eller hente information fra de databaser som MMC giver adgang til.

Formålet med MMC er ikke at indsamle patientdata eller behandlingsdata om konkrete patienter.

Der indsamles alene data med det formål at drive MMC, herunder at udbyde nye services i eller i forbindelse med MMC, herunder services som udbydes/leveres af tredjemand.

Dataansvarlig og databehandler

MyMedCards er dataansvarlige i forhold til de informationer som den enkelte bruger skal oprette sig med. Det drejer sig om følgende oplysninger:

  • Mail adresse (opbevares kun ved aktivt samtykke)
  • Arbejdsplads
  • Faggruppe
  • Tilhørsforhold

MyMedCards er endvidere dataansvarlig for de brugerinformationer som opsamles om den enkelte brugers brug af indholdet i MMC.

Brugerinformationerne bruger MyMedCards til at:

  • Udsende målrettede push beskeder
  • Udsende målrettede e-mails
  • Forbedre funktionaliteten
  • Stille ydelser til rådighed for brugerne og til statistiske forhold

Brugerinformationerne videregives kun til en brugers arbejdsgiver i anonymiseret form.

Datasikkerhed

MMC er i søgt indrettet, så den overholder EU General Data Protection Regulation (GDPR) samt nationale gennemførelser heraf om sikkerhedsforansaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for det offentlige eller de bestemmelser der måtte træde i stedet for.

MyMedCards’ adgang til andre data i MMC databasen sker kun, hvis driftsmæssige årsager nødvendiggør adgang. Enhver adgang skal jf. de interne retningslinjer rapporteres til ledelsen. Ledelsen påser, at alle interne regler og procedurer omkring adgang til data overholdes.

MyMedCards anvender et anerkendt hostingcenter til at drive MMC databasen.

MyMedCards har indgået de nødvendige aftaler med hostingcenteret, så alle lovkrav kan opfyldes, herunder krav til sikkerhed, såvel den fysiske som den it-mæssige.

MyMedCards får regelmæssigt taget backup af alle data. Den dataansvarliges adgang til backuppen sker i henhold til aftalen om backup.

Data i MMC

MMC databasen er ikke godkendt til opbevaring af følsomme personhenførbare oplysninger.

Det er Arbejdsgiveren/brugerne, der selv skal foretage en vurdering af, om man ønsker andre informationer tilføjet og anvendt i MMC, overholder god dataskik og om man må bruge MMC databasen til opbevaring af disse data.

Indsigt og samtykke

Ved at oprette en profil i MMC samtykker brugeren til denne datapolitik og den heri anførte brug af brugerens data.

Brugere af MMC kan til enhver tid via deres profil se, hvilke data der opbevares under deres adgang. Brugere kan selv rette i data’ene, hvis der er behov herfor.

Afsluttende bestemmelser

MMC har ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser, vores persondatapolitik og cookiepolitik uden varsel. Ændringer, der har en negativ effekt for dig, vil dog ikke gælde, medmindre du specifikt accepterer de nye ændringer.

Dansk ret finder anvendelse for disse vilkår og betingelser, vores persondatapolitik og cookiepolitik. Enhver tvist, der udspringer af eller er i forbindelse hermed, skal afgøres ved Århus Byret, Danmark, i første instans.

Skulle et vilkår være eller blive ugyldigt eller ulovligt, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende vilkår. 

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards PRO? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.