MyGuides

MyGuides er et moderne dokumentsstyringssystem, som har til formål at levere praktisk og faglig viden til personalet indenfor sundheds- og socialområdet. Lokal såvel som national viden distribueres nemt og enkelt. Viden opdateres og vedligeholdes med få klik og holder således altid personalet up-to-date. Relevant viden samles ét sted, og personalet kan koncentrere sig om kerneopgaven – patienterne og borgerne.

Tilgå MyGuides via smartphones/tablets på Google Play, App Store, via PC eller jeres MDM.

MyGuides er implementeret bredt i både regionalt og kommunalt regi.

afbrydelser oplever en sygeplejerske i gennemsnit om dagen (1)

Alt for mange af disse afbrydelser kan undgås,
hvis viden er let tilgængelig og anvendelig for personalet i kommuner og regioner.
MyGuides reducerer afbrydelser ved at levere den mest relevante viden nemt og enkelt til personalet, så de selvstændigt kan finde svar.
Det skaber kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.

“Det vi oplevede, var at vores medarbejdere havde svært ved at få fat i instrukserne når de står ude ved borgeren. Nu har MyGuides erstattet vores instruksmapper og lommebogen.”

Pia Ravnsbæk Bjerre, Sygeplejerske

Randers Kommune

Lav forståeligt og let læseligt indhold – direkte til medarbejderne

MyGuides sikre at viden leveres til medarbejderne i et tilgængeligt og anvendeligt format.

Saml alt jeres viden såsom instrukser, dokumenter, IT vejledninger, retningslinjer, procedurer, telefonnumre, indsatskataloger, scoringsredskaber dokumentationsvejledninger mv.

Indholdet kan tilføjes og redigeres nemt, så medarbejdernes ude ved patienterne og borgerne altid ved nem og hurtig søgning kan finde svar på det, som de står mangler.

💻  Lav jeres indhold i nemt og intuitivt Content Management System

⏰  Opdater indholdet i løbet af sekunder

👏  Forbedre indholdet via statistik og feedback direkte fra medarbejderne

🧠  Tag indhold fra vores vidensbank eller søg inspiration i naboafdelingens eller kommunens indhold (se eksempler på indhold i vores vidensbank her)

 

Jeg synes, at brugerfladen i platformen er nemt at starte op med at bruge. Jeg har været den, der skulle arbejde med det bagvedliggende og sidde og rette materiale, og det har været ret intuitivt. 

Jeg synes, at det er rart, at vi slipper for papirer, og når jeg opdaterer tingene, skal det kun opdateres ét sted. Man kan sidde fra en brugergrænseflade og ændre materialet, og så ved man, at det er ændret alle steder. Man slipper for at de gamle papirer ligger et sted, og ikke bliver opdateret. Det synes jeg, er meget rart. Det mindsker arbejdet.

Majbritt Rydahl Nielsen, Cand.cur.

Kard. Lab, 2012, Rigshospitalet

Informér personalet om ny viden direkte via push beskeder

Hvordan kan man vide, det man ikke ved?

Instrukser og viden inden for social- og sundhedsområdet ændres med stor hastighed. Alt dette skal personalet følge med i samtidig med kerneopgaven skal pases 24/7 – det har vi gjort let.

I MyGuides kan du sende push beskeder direkte til personalet, som modtager det både via deres personlige opdateringsfeed og som notifikationer (valgfrit).

 “Det er faktisk en stor hjælp, og vi får positiv feedback på det.”, Siger Pia Ravnsbæk fra Randers Kommune

Skal din arbejdsplads give nem adgang til