MySkills

Sikrer den bedste start og løbende kompetenceudvikling for jeres personale

I en travl hverdag på hospitalet eller i kommunen kan det være svært at sikre kontinuitet og systematik i onboardingen og den løbende kompetenceudvikling.

Det kan MySkills løse for Jer!

Med erfaring fra adskillige afdelinger og kommuner, har vi udviklet en digital løsning, som løser netop denne udfordring.

Systematisér jeres kompetenceprogram

MySkills er et digitalt redskab til at sikre systematisk tilgang til både pre- og onboarding samt den løbende kompetenceudvikling og -vedligeholdelse. MySkills er tilpasset behovene på social- og sundhedsområdet i kommuner og regioner.

Måske printer og udleverer I introduktionsmapper til nye medarbejdere og studerende?📁

Tænk hvis I, inden de ankom første dag, let kunne:
👉 Give dem små videoer med velkomst fra ledelse og vigtige nøglepersoner såsom mentorer.
👉 Give dem overblik over deres kommende arbejdsopgaver

Alt dette er muligt med MySkills! 👏

Arbejder I med kompetencekort/ark/skemaer?

Skal der fokuseres på medicinhåndtering i den første måned, og derefter skal personalet oplæres i mere komplekse opgaver? Med MySkills kan I tildele medarbejdernes kompetencekort over tid, og sikre at de oplæres, når de er klar.

Det sikrer:
👉  God og kontinuerlig pre- og onboarding
👉  Individuelt overblik over aktuelle kompetencekort, som skal gennemføres
👉  Kontinuerlig oplæring af fast personale

🖐 Til ledere: Husk at du kan få overblik over alle personalers status hurtigt og nemt til brug i MUS, evaluering, mentorarbejde mv.

Arbejder I med kompetencekort/ark/skemaer?

Skal der fokuseres på medicinhåndtering i den første måned, og derefter skal personalet oplæres i mere komplekse opgaver? Med MySkills kan I tildele medarbejdernes kompetencekort over tid, og sikre at de oplæres, når de er klar.

Det sikrer:
👉  God og kontinuerlig pre- og onboarding
👉  Individuelt overblik over aktuelle kompetencekort, som skal gennemføres
👉  Kontinuerlig oplæring af fast personale

🖐 Til ledere: Husk at du kan få overblik over alle personalers status hurtigt og nemt til brug i MUS, evaluering, mentorarbejde mv.

Delegation af ydelser i kommunen

Har I også et kompetence- og delegeringsskema, samt medarbejderspecifikke kompetenceskemaer til dokumentation af oplæringen? 📚

Med MySkills kan I:
👉 Samle alle “Skal kompetencer” ud fra sundhedslovsydelserne, og tildele dem til de relevante medarbejdere, hvorefter de kan dokumentere oplæringen
👉 Samle “Opgave- og borgerspecifikke kompetencer” og tildele dem til de rigtige medarbejdere

Kobling mellem MyGuides og MySkills?

Lad os tage et eksempel omkring hygiejne🧼  :
I en afdeling vil man gerne oplære personalet i hygjeneforantaltninger – både set fra et teoretisk og praksisnært perspektiv.
Til dette laves et kompetencekort i MySkills, som f.eks. indeholder punkter som: “Læs følgende instrukser”, “Se denne video” med direkte link til MyGuides.

Således kobles oplæringen i MySkills sammen med MyGuides, og understøtter personalet i overgangen fra oplæring til hverdag. 👍

Kobling mellem MyGuides og MySkills?

Lad os tage et eksempel omkring hygiejne🧼  :
I en afdeling vil man gerne oplære personalet i hygjeneforantaltninger – både set fra et teoretisk og praksisnært perspektiv.
Til dette laves et kompetencekort i MySkills, som f.eks. indeholder punkter som: “Læs følgende instrukser”, “Se denne video” med direkte link til MyGuides.

Således kobles oplæringen i MySkills sammen med MyGuides, og understøtter personalet i overgangen fra oplæring til hverdag. 👍

Skal din arbejdsplads give nem adgang til