Faglige informationer lige ved hånden

MyMedCards er en innovativ digital vidensplatform, som på overskuelig og anvendelig vis præsenterer målrettede sundhedsfaglige og praktiske instrukser og andre informationer for personalet. Derved støttes disse i at træffe de rigtige beslutninger så effektivt som muligt. 

Download MyMedCards i App StoreDownload MyMedCards i Google Play Store

MyMedCards til regioner

Har jeres region, hospital eller afdeling også kittelkort, lommekort, actioncards og generelt svær adgang til sundhedsfaglige instrukser? Så har vi løsningen til jer, således at medarbejderne har de bedste forudsætninger for at handle korrekt og effektivt.

MyMedCards til kommuner

Har I også utallige uopdaterede ringbind, opslagstavler og lommekort? Så har vi løsningen, som kan understøtte jeres medarbejderne i at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt med de rigtige informationer!

MyMedCards FREE

Over 10.000 sundhedsprofesionelle har allerede downloadet denne gratis app. Den indeholder over 500 gængse scoringsystemer, redskaber, klassifikationssystemer, og andre relevante sundhedsfaglige informationer altsammen tilgængeligt via en brugervenlig app.

Samarbejdspartnere

Health Appies
Content Ambassadors
Content Collaborators

Ses vi i efteråret?

MyMedCards kommer til følgende konferencer:

  • 9.-10. September, 2 dage for sundheden

  • 17. September, KL’s Ældrekonference

  • 30. september, Alle taler om flere sygeplejersker i kommunerne ”Hvilken rolle skal de spille?”, FSSK

  • 1. oktober, FN’s Internationale ældredag København, DSR

  • 31. oktober – 1. november, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)

  • 7. November, Vejen til bedre og billigere sundhed og større tilfredshed hos borgere!

  • 21. November, Læger er de bedste chefer – hvis de gad!

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards PRO? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.