Gevinster i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune var en af de første, som begyndte at anvende MyGuides, og de har været en fantastisk samarbejdspartner til at teste og videreudvikle MyMedCards.

MyGuides benyttes af samtlige medarbejdere på ældre- og socialområdet heriblandt sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, elever, vikarer, pædagoger mv.

I MyGuides samler alt viden, som er relevant for personalet i social- og ældreforvaltningen såsom lokale og nationale instrukser, vejledninger, procedurer, actioncards, lommekort, telefonnumre, IT vejledninger, indsatskataloger og meget mere.

Læs om erfaringer fra hhv.

ældre- og socialforvaltningen i Favrskov Kommune

“Jeg havde en dement borger, som hele tiden ville væk fra hjemmet. Vi skulle holde hende tilbage, men samtidig var vi i tvivl om, hvor meget vi måtte gøre, hvornår vi skulle orientere pårørende, hvornår vi skulle kontakte vores ledere mv. Normalt skulle vi finde en computer og lokalisere vores informationer og retningslinjer på et intranet, som i øvrigt er yderst uoverskuelig og overhovedet ikke opdateret. Men nu har vi alle nødvendige instrukser lige ved hånden via Favrskov MyMedCards app’en. Det betød, at vi kunne søge efter de gældende regler i forhold tilbageholdelse i vores kommune, og samtidig være tilstede hos borgeren og de bekymrede pårørende.”

Mette Gravgaard, Sygeplejerske

Akutteamet i Favrskov Kommune

“Vi har valgt MyMedCards, fordi vi har set det i anvendelse som en velfungerende løsning på vores ældreområde. Vores udfordring er, at instrukser, procedurer og retningslinjer findes mange forskellige steder og i mange versioner, fordi de er udarbejdet lokalt. Vi tænker derfor, at MyMedCards kan være med til at understøtte både en ensretning af instrukser, procedurer og retningslinjer, men også øge tilgængeligheden for den enkelte medarbejder. Det kan derudover også understøtte behovet for fælles instrukser mellem ældre- og socialområdet, og dermed give grundlag for et endnu bedre samarbejde.
MyMedCards bruges af personalet som opslagsværk. Mange instrukser, procedurer og retningslinjer findes kun frem, når en situation, der sjældent sker opstår, og her skal det være nemt at finde og overskue, og det tilbyder appen.”

Helene Gildebro, Kvalitets- og udviklingssygeplejerske

Socialforvaltningen, Favrskov Kommune

Skal din arbejdsplads give nem adgang til