Logistikafdelingen på Aalborg Universitetshospital har MyGuides og MySkills

Logistikafdelingen på Aalborg Universitetshospital har samlet alle relevante faglige og praktiske informationer til deres portører, rengøringspersonale samt deres faglærte medarbejdere ét sted via MyGuides.

Region Nordjylland har desuden været med fra starten, da Sarah Munkholm, grundlægger og ejer af MyMedCards, dengang var medicinstuderende på Aalborg Universitet. 

Det er helt essentielt, at MyGuides kan indgå sammen med de andre IT systemer og arbejdsgange hos medarbejderne i regionen og på hospitalerne. Derfor kan man via simple snitfalder linke til fx regionens dokumentsamlingssystem kaldet PRI i Region Nordjylland. Således sikrer man, at de informationer, som allerede vedligeholdes et sted forbliver der, men bliver samlet ét sted via MyGuides.

“Vi har stor glæde af jeres app. Det har sikret en ensartethed, som vi tidligere kun i mindre grad havde adgang til via en pc.

Vi har opdelt det på den måde, at man som portør logger på den matrikel, hvor man arbejder. Det gør det lettere at gennemskue – særligt for de kolleger, som dækker flere matrikler.

Vi har nu ét sted, hvor vi hele tiden kan henvise til, og på den måde har vi kunnet undgå mange misforståelser!

Det har også givet os et øget fokus på at beskrive og udarbejde alle disse informationer – vi får beskrevet mere og mere, og vi får på den måde kvalitetssikret vores arbejde meget mere end tidligere.”

Tobias Westh Clemmesen, AAUH

Service- og Logistikafdeling

Skal din arbejdsplads give nem adgang til