Hele listen over indhold i MyMedCards

Anbefalinger ved mistænkt eller påvist ny coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2)
A-gas
A-gas procedure
ABCD (neonatal)
ABCD2 score (Risiko for apopleksi hos TCI patienter)
ABCDE
ABCDE
ABCDE for hudlæsioner
ACCEPT – intra- & interhospitals transport
AKS tal og klassifikation
AMPLE – Paramedics handover standard
APACHE (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) II Score
AS kriterierne
ASA
AVPU
Aflæsning af dipslide
Akut bakteriel meningitis
Akut belastningsreaktion (F43.0)
Akutte fasereaktanter – reaktionstid, halveringtid
Alkohol abstinensscore
Alkohollinjen
Amsel’s kriterier
Amsterdam kriterierne (HPNCC diagnosticering)
Anafylaksi børn
Anafylaktisk shock
Anbefalede skanninger
Angina klassifikation
Angst spørgeskema
Ankeldistorsion
Ann-Arbor stadieinddeling
Antibiotikaspektrum
Antibiotikavejledning i almen praksis
Antikoagulansbehandling doseringsvejledning (marevan / warfarin)
Anæmi
Anæstesi og hjerteklapsygdom
Anæstesi til
Apgar score
Apnø-Hypopnø Index (AHI)
Arabisk parlør – COVID-19
Arbejdsgang ved død
Astma graduering
Audiogram med symbolforklaring
Avanceret genoplivning
Avanceret genoplivning af børn
Avlunds mobilitet-trætheds skala (Mob-T)
BMI – Body Mass Index
BOGERD
BVC – Brøset Voldstjekliste
Bariatriscore
Barnets milepæle
Barthel-100 Indeks – Score
Basal genoplivning
Basal genoplivning af børn
Basalt væskebehov for børn
Basislister
Bethesda klassifikation
Bilirubingrænser – neonatal ikterus (gulsot)
Bismuth klassifikation
Blodtryk – værdier, måling, manchetstr. og fejlkilder
Body surface area – Metoder og normalværdier
Borden klassifikation (Inddeling af durale AV-fistler)
Borg CR10 skala
Braden skala
Brandskader – 9% reglen og Parklands formel
Brief Confusion Assessment Method (B-CAM)
Bristningsgrader
Bristol afføringsskala
Børn dosering – MEDICIN OG JOULE VED HLR
Børne- og ungdomspsykiatrisk journalkoncept
Børnevaccinationsprogram – SSI
CCS score
CEAP klassifikation (ulcus cruris)
CHA2DS2-VASc-score
CIN stadieinddeling
COMFORT neo Scale
CPOT – Critical-care Pain Observation Tool
CT aflæsning – Vejledende
CTG terminologi
CURB-65
Calcium stofskiftet
Canadian C-spine rule
Caprini Risk Assessment Model (tromboserisiko vurdering)
Carpentier’s klassifikation
Charlsons Komorbiditet Index
Child-Pughs Score
Cormack-Lehanne klassifikation (Sværhedsgrad af laryngoskopi)
DIC-tal
De 6 P’er
DeBakey og Stanford klassifikation (aortadissektion)
Dehydreringsstatus – ABCDE princippet
Delirium
Dermatologisk terminologi
Dermatomer
Distal blodtryksmåling
Drukning
Dråbehastighed – Udregning
Dxa skanning (T-score, BMC)
ECOG Performance Status
EHRA Score (AFLI)
EKG analyse
Energi- og proteinbehov
Engelsk parlør – COVID-19
Epikrise vejledning (NY VEJLEDNING – SST)
Epworth Sleepiness Scale
Ernæringscreening for børn
Ernæringsscreening
Ernæringsterapi
Evans klassifikation
FAST (Focused assessment with sonography for trauma)
FATE
FIGO stadieinddeling
FLACC
Farsi parlør – COVID-19
Fasteregler (Præoperativt)
Femur vinkler
Fischer skala (Inddeling af subarachnoidale hæmoragier på CT)
Flebitis score
Fontaines klassifikation
Forbrændingsgrader
Forrest klassifikation
Frakturklassifikation
Frakturtyper
Fransk – basisparlør
Fuld undersøgelse ved ligsyn
GAF Skala
GAHS (Glasgow alkoholisk hepatitis score)
GAPD skalaen – Helhedsvurdering af psykosocial funktionsevne
GDS-15
GOLD klassifikation
Gardens klassifikation
Gennemskylning af IV katetre
Genoplivning af hypoterme
Genoplivning af traumepatienten
Giftlinjen
Glasgow Coma Scale (GCS)
Glasgow Coma Scale (GCS)
Glasgow Score (Graduering af akut pancreatitis)
Glasgow-Blatchford score (Risikoscoring for øvre GI blødning)
Gleason score (Histologisk differentiering af prostata tumorer)
Graduering af hypertension
Graduering af muskelkraft (Oxford skala)
Graduering af sacroiliitis
Grønlandsk parlør – COVID19
Gustilo klassifikation (Klassifikation af åbne frakturer)
Gynækologisk journalkoncept
HAS-BLED risikostratificering
HINTS (diagnostik af akut svimle patienter)
Hamiltons depressionsskala
Harvey Bradshaw Index
Head Injury Severity Scale
Hegenberger Speculum (Instruktionsvejledning)
Hensigtsmæssig brug af røntgen (Aktuel kampagne fra SST “Det rigtige billede til min patient”)
Heparinbridging
Hepatisk encefalopati (West Haven criteria)
Hepatitis serologi
Hjertets cyklus
House-Brackman (Graduering af facialisparese)
Hovedtraumer – flowchart (> 18 år)
Hovedtraumer børn – Visitationsflowchart
Hudlæsionstyper
Hududslæt
Hunt and Hess’ skala (klassifikation af subaraknoidalblødninger)
Husorden § 123 (Kapitel 24 – Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne)
Hvad er store og små led?
Hypokaliæmi
Hyponatriæmi
Håndhygiejne
Håndtering af børn og unge med feber og hudblødninger
Håndtering af immunterapi induceret diarré/colitis
Højt blodsukker (hyperglykæmi)
IBD debutsymptomer
ISBAR
ISBAR
ISTAP
ImmunTox – Håndtering af bivirkninger
Indberetningspligt til politiet – Ligsyn § 179
Inhalationsmedicin til astma og KOL
Inkubationstider
Interne hæmorider
Irakisk – basisparlør
Journalkoncept
Kellgren skala
Ketoacidose definition
Kinesisk – basisparlør
Klassifikation af sværhedsgrad af KOL
Knæundersøgelse – vejledende
Kompressionsguide – Til behandling af ødem hos patienter med sår
Konsultationsprocessen (almen praksis)
Kramper – typer og inddeling
Kronisk nyreinsufficiens – klassifikation
Kurmanji parlør – COVID-19
Landsforeningen for spiseforstyrrelser – Telefonrådgivning
Lavt blodsukker (Hypoglykæmi)
Ledfordeling
Lee’s Revised Cardiac Risk Index (perioperativ risiko)
Livslinjen
Livstestamenteregistret
Læsionsbeskrivelse (Retsmedicin)
MAI-10 smerteskema (demente)
MAP – Middel arteriel tryk
MELD (Model for End-stage Liver Disease) Score
MIST – Paramedics handover standard
MMSE
MRC åndenødsskala
MRSA Screening
Mangler dine kompetencerskemaer, stillingsbeskrivelser?
Mangler du din lokale antibiotikaguide, smertemanual eller andre hyppige redskaber?
Mangler du instruksen til beredskab, brand eller nummeret til dit hjertestopshold?
Mangler du numrene på dine kollegaer eller andre afdelinger?
Mangler du telefonnumrene på dine kollegaer?
Meddelt / referred pain
Medicingennemgang
Mikroskopi af vaginalsekret
Mikroskopi udseende – gram farvning
Mini GDS5
Modificerede Centor-kriterier
Modificeret CT-severity index
Myotomer
Må tabletten knuses?
Måling af blodsukker
NIHSS (Helhedsvurdering af apopleksi patienten)
NYHA score
Neonatal genoplivning
Neurologisk standardjournal
Neurologisk undersøgelse
Nomenklatur af hoftebrud
Nortons skala (risikovurdering af decubitus)
Ny coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2)
Nystagmus graduering
Olders klassifikation – inddeling af Colles fraktur
Omregning af ethanol /alkohol (mmol/L til promille)
Ottawa ankelregler for røntgenudersøgelse
Ottawas knæ regler
Oxford Skala
PID diagnostiske kriterier
POP-Q skala
PSOAP
PUQE-score (Pregnancy Unique Quantification of Emesis and Nausea-score)
Perifert venekateter (PVK) / venflon
Pittsburgh knæ regel
Politiet
Pollenkalender
Polsk – basisparlør
Primitive reflekser
Primær gennemgang og behandling af det akut syge barn
Prioritering og sårbehandling af hudlæsioner
Psykiatrisk journalkoncept
Puls – Takykardi/bradykardi samt måling
Pædiatrisk Glasgow Coma Scale (GCS)
Pædiatrisk journalkoncept
QTc interval
RASS (Bevidsthedsvurdering)
RMI score
ROAG
ROME IV
Rankin score (graduering af invaliditet ved apopleksi)
Ransons Score
Referenceværdier for gravide
Relevant traume mod rygsøjlen (flowchart)
Retsmedicinsk terminologi
Rikers sedationsscore
Rinne og Weber’s test
Risikosituationsmedicin
Risikostratificering af apopleksi eller myokardieinfarkt
Risikostratificering af patienter med lungeemboli inkl. sPESI
Risikovurdering og anbefaling af tromboseprofylakse til gravide
Rodkompression (lumbal og cervikal)
Rygeanamnese og ryge klassifikation
Røntgenbeskrivelse – Thorax
SAMPLE
SARI (Sværhedsgrad af intubering)
SIRS
SOCRATES (Smerteanamnese)
Salter Harris (epifysiolyser)
Scandinavian Stroke Scale (SSS)
Schatzkers klassifikation (proximale tibiafrakturer)
Screening af kompleksitet i medicindispenseringer af doserbar medicin
Selvmordsrisikovurdering
Selvmordstruede – Risikovurdering
Sepsis og septisk shock (SOFA Score)
Short Health Scale
Sjögren kriterier
Skadeskort
Skalp pH
Skarpe traumer
Skudlæsioner
Smerteanamnese
Smerteguide
Smertetyper og valg af scoringsredskab
Somalisk parlør – COVID-19
Spansk – basisparlør
Spetzler-Martin Skala (Inddeling af AV-malformationer i cerebrum)
Spinalvæskens karakteristika
Spirometrisk undersøgelse
Standardvendinger til journalen
Stetoskopi – placering og gradueringer af mislyd
Stumpe traumer
Supra- vs. infranukleær parese
Suturering – metoder, str. og typer
Symptomoversigt/diffs
Synsfeltsudfald
Syre-base analyser (Referenceværdier)
Såralgoritme
TASC score (Femoralis og poplitea læsioner)
TIME model
TOBS
Tandnummerering
Tanners skala (Udvikling af kønskarakteristika)
Tegn på dysfagi
Temperaturmåling
Terapeutiske INR-intervaller
Terminsberegner
Tetanus
The Westley croup score (falsk strubehoste)
Thompson score
Tidlig opsporing af demens
Tilføj din afdelings lokale lommekort og actioncards – Læs her hvordan
Tolkning af ketonstoffer
Tolkning af spinalvæskefund (børn over 3 måneder)
Tolkning af stiksundersøgelser
Toxidromer – Forgiftningssyndromer
Traumatisk og Ikke-traumatisk kvælning
Tryksår kategorisering
Tvangsindlæggelse
Tyrkisk – basisparlør
Tysk – Basisparlør
Tönnis klassifikation (Osteoartrose)
UCLA 20 Loneliness Scale
UCLA 3 Loneliness Scale
UTH (utilsigtede hændelser) indberetning
Udflåd ved GU
Ulykkeslinjen
Urinprøve – Normalværdier
Urinstiks
VAS, NRS og smertelineal
VRS (Verbal Rating Skala)
Vejledning til ligsyn
Venepunktur
Vurdering og planlægning af væske/elektrolyt terapi
Vægtangivelse – vejning af børn
Vækstkurver
Værdier for børn – Normal og alarmgrænser
Væsketerapi
WETFAG
WHO-5
Wells’ score for DVT (Dyb vene trombose)
Wells’ score for lungeemboli (LE)
Wong-Baker FACES skala
quickSOFA Score
Ændringsskema – Helbredsbeskrivelse af borgerens tilstand
ØNH journalkoncept
Øsofagusætsninger

 

GET A DEMO

Vil du gerne se og høre mere om MyMedCards PRO? Så kan du her anmode om en demonstration af vores løsninger. Du bestemmer hvor detaljeret du ønsker det og det kan udføres som et fysisk eller virtuelt møde. Vi glæder os til at vise dig hvordan vores løsning kan hjælpe dig.