Flere afdelinger på Odense Universitetshospital anvender

MySkills og MyGuides

Flere end 15 afdelinger på Odense Universitetshospital

har indkøbt MyGuides og MySkills

Odense Universitetshospital og de mange seje medarbejdere har ovenikøbet været med til at videreudvikle og forbedre løsningerne, så de i høj grad tilpasser sig de arbejdsgange der er hospitalet.

Mht. MyGuides havde afdelingerne, før implementering, papirudgaver af såkaldte actioncards, lommekort, kittelkort, telefonlister samt andre relevante informationer. Viden som var uopdateret fra dag 1 og fyldte i deres kitler. Nu er alt samlet ét sted for medarbejderne, og de kvalitetsansvarlige opdaterer ligeledes også viden ét sted.

Mht. MySkills havde afdelingerne, før implementering, op til 80 siders udprintede kompetence- og introduktionsmapper. De blev udleveret til nye såvel som erfarne medarbejdere med tjeklister til praktiske og faglige områder og såkaldte kompetencekort. Nu har vi systematiseret alt, delt indholdet overskueligt ind og givet medarbejdere og ledere en nem og intuitiv platform til at modtage, støtte og opnå faglig læring og udvikling på i den travle hverdag.

Både MyGuides og MySkills anvendes af et bredt udsnit af faggrupper på hospitalet herunder sygeplejersker, sygeplejestuderende, læger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedsassistenterelever, lægestuderende, og lægesekretærer.

  Disse afdelinger er på MyGuides og/eller MySkills:
  • Fælles Akutmodtagelse
  • Onkologisk Afdeling
  • Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme
  • Gynækologisk/obstetrisk afdeling
  • Fælles Daghospital
  • Reumatologisk afdeling
  • Kirurgisk afdeling A
  • Hæmatologisk afdeling X
  • Nyremedicinsk afdeling Y
  • Urinvejskirurgisk afdeling L
  • Anæstesiologisk afdeling i Svendborg
  • Fælles Akutmodtagelse og tilhørende medicinske afdelinger i Svendborg
  • Geriatrisk afdeling i Svendborg

  “MyGuides har helt sikkert givet noget tryghed. Hver gang jeg lige er i tvivl om noget, så kan jeg altid lige slå noget op inde på app/pc’en. Som nyuddannet er det et mega godt redskab.”

  Louise, nyuddannet sygeplejerske

  Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, OUH

  Skal din arbejdsplads give nem adgang til